Künye

Bette Westenberger Brink Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
(Sınırlı sorumlu Alman ortaklığı)
Kayıt: PR AG Koblenz No. 8
KDV-No. DE 149032327

Mainz Ofis
Grosse Langgasse 1a
D-55116 Mainz
‍mainz@bwb-law.de

Erfurt Ofis
Semmelweisstrasse 12
D-99096 Erfurt
‍erfurt@bwb-law.de