Zewnętrzne biura sprawozdawcze

Ustawa o ochronie sygnalistów daje osobom, które zamierzają dokonać zgłoszenia, prawo wyboru, czy skontaktować się z wewnętrznym biurem zgłaszającym, czy z zewnętrznym biurem zgłaszającym Federacji lub krajów związkowych.

Ustawa o ochronie sygnalistów stanowi jednak również, że zgłoszenia do wewnętrznego biura powinny być traktowane priorytetowo, jeśli za pośrednictwem tego biura można podjąć skuteczne działania przeciwko naruszeniu, a sygnaliści nie muszą obawiać się represji (art. 7 ust. 1 HinSchG).

Podejmujemy działania następcze w odniesieniu do wszystkich istotnych zgłoszeń otrzymanych za pośrednictwem naszego wewnętrznego biura ds. zgłaszania nieprawidłowości i jesteśmy wyraźnie zobowiązani do ochrony wszystkich sygnalistów przed represjami.

Zewnętrzne biura sprawozdawcze rządu federalnego są obecnie utworzone przez
Federalny Urząd Sprawiedliwości
Federalny Urząd Nadzoru Finansowego i
Federalny Urząd ds. Karteli.

Wszystkie informacje na temat obowiązków zewnętrznych biur ds. zgłaszania nieprawidłowości i sposobu skontaktowania się z nimi można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Urzędu Sprawiedliwości:

Zewnętrzne Biuro Sprawozdawcze Federacji przy Federalnym Urzędzie Sprawiedliwości