Harici raporlama ofisleri

İhbarcıları Koruma Yasası, ihbarda bulunmak isteyen kişilere bir iç ihbar bürosuna mı yoksa Federasyon veya eyaletlerin dış ihbar bürolarına mı başvuracakları konusunda seçim yapma hakkı tanımaktadır.

Bununla birlikte, İhbarcıyı Koruma Yasası, ihlale karşı bu ofis aracılığıyla etkili bir eylem gerçekleştirilebiliyorsa ve ihbarcıların misillemeden korkmaları gerekmiyorsa, dahili bir ofise yapılan bildirimlerin tercih edilmesi gerektiğini de öngörmektedir (HinSchG madde 7, paragraf 1).

İç raporlama ofisimiz aracılığıyla alınan tüm ilgili raporları takip ediyoruz ve tüm ihbarcıları misillemelere karşı korumayı açıkça taahhüt ediyoruz.

Federal hükümetin dış raporlama ofisleri şu anda kurulmuştur
Federal Adalet Ofisi
Federal Finansal Denetim Otoritesi ve
Federal Kartel Dairesi.

Dış raporlama ofislerinin sorumlulukları ve bu ofislere nasıl ulaşılabileceğine dair tüm bilgiler Federal Adalet Ofisi'nin internet sitesinde bulunabilir:

Federal Adalet Bakanlığı Federasyon Dış Raporlama Bürosu