Birouri de raportare externe

Legea privind protecția avertizorilor de integritate oferă persoanelor care intenționează să facă un raport dreptul de a alege dacă să contacteze un birou intern de raportare sau un birou extern de raportare al Federației sau al landurilor.

Cu toate acestea, Legea privind protecția avertizorilor de integritate prevede, de asemenea, că trebuie să se acorde prioritate raportărilor către un birou intern dacă prin intermediul acestui birou se pot lua măsuri eficiente împotriva încălcării, iar avertizorii de integritate nu trebuie să se teamă de represalii (secțiunea 7, alineatul 1 HinSchG).

Urmărim toate rapoartele relevante primite prin intermediul biroului nostru intern de raportare și ne angajăm în mod expres să protejăm toți denunțătorii de represalii.

În prezent, sunt înființate birouri de raportare externe ale guvernului federal
Oficiul Federal pentru Justiție
Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară și
Oficiul Federal pentru Carteluri.

Toate informațiile privind responsabilitățile birourilor de raportare externă și modul de contactare a acestora pot fi găsite pe site-ul web al Oficiului Federal de Justiție:

Biroul de raportare externă al Federației la Oficiul Federal de Justiție